< Møte

Sak: Mobbeombodet

Møte: 13 Sep 2022

Drøfting

Det vart fremja framlegg om å invitere mobbeombodet til å halde eit digitalt møte (teams / facebook-stream) der dei kan gi alle foreldre informasjon om dette med trivsel, mobbing og skulemiljø.

Kva kan/bør foreldre gjere i tilfeller der born ikkje trivast, opplev mobbing, vert trakasert osv.
Kva rettar og plikter og mogelegheiter har elevar, foreldre og skulen i slike tilfeller.