< Møte

Sak: Skjeggkre

Tema: Bygg

Møte: 09 Nov 2022

Drøfting

Etter sak i FAU 17. oktober sendte vi førespurnad til skulen om rapport om skjeggkre. No har vi fått rapporten, samt ei lita oppdatering frå vaktmeister om status pr. i dag (som vi fekk. ism. ein skuleklasse som overnatta på skulen).

Vedlegg