< Møte

Sak: Framlegg til vedtekter for SU / SMU

Tema: Konstituering

Møte: 16 Feb 2022

Drøfting

Ingen andre skular i kommunen har vedtekter til SU / SMU.
Skulen ynskjer at dette vert utarbeida felles for SU / SMU

Vedtak

Vi sender saka til oppvekst for utarbeiding av felles vedtekter for SU / SMU
Einstemmig vedtekne, utan merknader