< Møte

Sak: Avviksmeldingar på skulen

Tema: Informasjonsarbeid

Møte: 11 May 2022

Drøfting

FAU har tidlegare etterlyst innsyn i avvik på skulen.

Rektor viste overskriftene på avvika meldt i mai 2022.

Det er ein del avvik ang IKT, då skulen har hatt fokus på å melde på dette.
Det er ein krevjande IT-situasjon på skulen. Ein voldsom IT-park (både elevar, tilsette og digitale tavler), og ingen lokale IT-ressursar. Skulen har blitt lova IT-ressurs + læring til hausten.

Skulen vil auke fokuset på dette, og engasjere seg i eit samarbeid med leverandør, og kanskje kvalitetssjef i kommunen for å auke og forenkle bruken av avviksmeldingar

Vedtak

Møte med leverandør av avvikssystem.