< Start

11 May 2022, Samarbeidsmøte rektor og FAU

Referatstatus: Godkjent

Merknad

I samarbeidsutvalet har det over tid vore ein del saker frå FAU ein ikkje har nådd over. Rektor har difor invitert FAU til eit møte der desse sakene vert gjennomgått.

Deltakarar

Saker