< Møte

Sak: Skulebiblioteksituasjonen

Tema: Skulebibliotek

Møte: 11 May 2022

Drøfting

Skulen har pt ikke skulebibliotek, men heller tilgang via folkebiblioteket. Årsak:
• Gammalt og utdatert (innhold)
• Hadde ikke budsjett til å halde det up 2 date (Skulen hadde 17 000 i året i budsjett).

Rektor opplyste at det ikkje lovpålagt å ha skulebibliotek, og at dei heller har valgt eit samarbeid med folkebiblioteket. På folkebiblioteket har dei både utanna bibliotekarar og eit større budsjett/utval av bøker. Ungdomen i dag vil lese det "siste nye", sett opp mot tidlegare. Dette behovet klarte ikkje skulebiblioteket å møte.

Det er ein del utfodringar knytta til denne løysinga for
barnetrinnet, men dette er kompensert for med eit lite minibibliotek for desse i kjellaren på barneskulen.
Lærarar på ungdomstrinnet er nesten like happy med bibliotekløysinga som det tidlegare skulebiblioteket.

Pengane nyttar ein i staden til innkjøp av klassesett + mininbiblioteket for barneskolen.

Rektor skal ha møte med kommunalsjef oppvekst og kultur før sommaren der dette er temaet.

Vedtak

Rektor kjem med referat frå møtet med oppvekstsjef/rektor når dette er gjennomført