< Start

27 Oct 2021, SMU, Skulemiljøutvalet

Referatstatus: Godkjent

Merknad

Fråfall: ingen kommunevald tilstades, ingen representert frå skulehelsetenesta, èin representant frå FAU og èin
elevrepresentant

Deltakarar

Saker