< Start

24 May 2022, Dialogmøte

Referatstatus: Godkjent

Merknad

Møte med representatar frå elevråd, tilsette, skuleleiing, politikarar og FAU.
OBS: Referatet er ikkje godkjent av alle møtedeltakarane.
De finn rapporten/referatet frå kommuneleiinga under saka «innkalling».

Deltakarar

Saker