På sida: Fritidstilbod Reglar for informasjon MultiLanguage ForeldreRessursar

Høyanger skule
FAU

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) er foreldregruppa sitt talerør i samarbeid med skulen, og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi oss foreldre reell medverknad i skulen si verksemd og utvikling: At våre synspunkt vert høyrde og tekne hensyn til, slik opplæringslova krev.

Om det er noko du vil ta opp i/med FAU, kan du gå gjennom klassekontaktane. Du kan også melde inn ei sak direkte til FAU, via leiar.

FAU er

Jeanette W. Friis Walsvik (leiar)

Telefon: 900 76 139

E-post: jwfriis@hotmail.com

  • Jeanett Markeset
  • Gry Haukereid
  • Kai Roger Gjelsvik
  • Inger Johanne Walsvik Berge
  • Veronica Paloma Nygård Holen
  • Lars Jonas Pedersen

Visste du at...

...born med behov for to eller fleire tenester (helse, ppt, fysikalsk, psykolog osv...) har rett på ein eigen koordinator og individuell plan?
Koordinerande eining >:

...vi har eige mobbeombod i Vestland, og at ei av dei bur i Høyanger?
Mobbeombodet >

...kommunen har eit eige psykisk helseteam for barn og unge for dei i alderen 0 - 18 år som opplever psykiske utfordringar.
Psykisk helseteam >

Saker i FAU

Møtereferater

Her finn du referata frå arbeidet i FAU, gruppert på datoane dei ulike sakene var oppe

Tema

Her finn du sakene vi har hatt oppe, men då gruppert etter tema - slik at du lettare kan halde tråden